ENERDIXITAL

CONGRESO DE AFORRO ENERXÉTICO, ENERXÍAS RENOVABLES, E NOVAS TECNOLOXÍAS.

Eficiencia Enerxética

Promover a adopción de medidas de eficiencia e xestión enerxética por parte das empresas.

Enerxías Renovables

Fomentar a cultura de implantación de enerxías renovables e contribuir á  descarbonización.

Industria

Fomentar a cultura do aforro enerxético nas empresas, nas industrias, na mobilidade e e nas vivendas.

Ferramentas Dixitais

Promover a aplicación de ferramentas dixitais no sector enerxético para unha maior eficiencia.

CONGRESO ENERDIXITAL 2024

Un punto de encontro e debate entre todos os axentes do sector en Galicia

Santiago de Compostela, 9 e 10 de outubro de 2024

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Clúster das Enerxías Renovables de Galicia

Cluergal é unha organización aberta e multidisciplinar na que teñen cabida tecnólogos, promotores, distribuidores e en xeral entidades relacionadas co sector das enerxías renovables e a sostenibilidade enerxética.

Saber máis

¿A quén está dirixido  ENERDIXITAL?

Este Congreso ten a vocación de ser un punto de encontro entre investigadores e profesionais do sector enerxético en Galicia. Está dirixido a:

Profesionais do sector enerxético

Profesionais do sector enerxético en xeral, eficiencia enerxética e renovables

Profesionais do sector TIC

Profesionais da industria TIC que da servicio ao sector enerxético.

Xestores enerxéticos

Do sector industrial que queran implantar medidas de aforro enerxético, renovables e dixitalización.

Administracións públicas

Persoal técnico das administracións públicas con labores relacionadas coas temáticas do congreso.

Formadores e estudantes

Profesores e estudantes da universidade e ciclos formativos.

Investigadores

Investigadores de empresas, centros tecnolóxicos e da universidade.

 ASÍ FOI ENERDIXITAL 23

2

XORNADAS

6

SESIÓNS

23

PONENTES

Localización

Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás, Santiago de Compostela

[]