Colaboradores

Congreso sobre enerxía e dixitalización

ACTIVIDADE SUBVENCIONADA POLA:

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

COLABORAN:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA (ITG)

O Instituto Tecnolóxico de Galicia ten a súa sede na cidade da Coruña e é unha fundación privada sen ánimo de lucro creada no ano 1991. A investigación aplicada, o desenvolvemento, a innovación e a transferencia tecnolóxica en diferentes eidos, entre eles o enerxético, son a súa razón de ser. WEB

ASOCIACIÓN EÓLICA DE GALICIA (EGA)

Asociación Eólica de Galicia. EGA é unha entidade sen ánimo de lucro, fundada en 1997 co obxeto de promove-la implantación da enerxía eólica en Galicia e que ten entre os seus fins difundir as bondades desta enerxía renovable como vector de crecimiento, empleo e innovación, así como de protección e consolidación do medio ambiente. WEB