ORGANIZACIÓN

Congreso sobre enerxía e dixitalización

ENTIDADE ORGANIZADORA:

Cluergal é unha organización aberta e multidisciplinar na que teñen cabida tecnólogos, promotores, distribuidores e en xeral entidades relacionadas co sector das enerxías renovables e a sostenibilidade enerxética. WEB

ACTIVIDADE SUBVENCIONADA POLA:

A Deputación Provincial da Coruña é unha institución pública que presta servizos directos aos cidadáns e presta apoio técnico, económico e tecnolóxico aos 93 concellos da provincia da Coruña. WEB

SEDE DO EVENTO E COLABORACIÓN ESPECIAL DE:

O Instituto Tecnolóxico de Galicia ten a súa sede na cidade da Coruña e é unha fundación privada sen ánimo de lucro creada no ano 1991. A investigación aplicada, o desenvolvemento, a innovación e a transferencia tecnolóxica en diferentes eidos, entre eles o enerxético, son a súa razón de ser. WEB

OUTRAS COLABORACIÓNS:

CETIM – CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL. WEB

CITMAGA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN E TECNOLOXÍA MATEMÁTICA DE GALICIA. WEB

FEUGA – FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA. WEB